Basisschool Boom Park


Areal Architecten

Basisschool Boom Park - buitenaanzicht (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: Michiel De Cleene

 • Basisschool Boom Park - buitenaanzicht
 • Basisschool Boom Park - buitenaanzicht
 • Basisschool Boom Park - buitenaanzicht
 • Basisschool Boom Park - buitenaanzicht
 • Basisschool Boom Park - buitenaanzicht
 • Basisschool Boom Park - binnenaanzicht
 • Basisschool Boom Park - binnenaanzicht
 • Basisschool Boom Park - binnenaanzicht
 • Basisschool Boom Park - binnenaanzicht
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  GO! onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Van Leriuslaan 221, 2850 Boom

 • Opdrachtgever:

  DBFM Scholen van Morgen

 • Trefwoord:

  DBFM

 • Programma:

  leslokalen, refter, polyvalente ruimte, overdekte speelplaats

 • Oppervlakte:

  2.020m2

 • Realisatiejaar:

  2015


Schaarse ruimte maakt architecten inventief en scholen bijzonder

De basisschool Boom Park behoort tot de scholengroep 6 Rivierenland van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Schoolbestuur, directie, leerkrachten en ouders willen hun leerlingen de beste kansen geven, maar tegelijk ook een actieve en brede school zijn voor de buurt, met een open cultuur en een goede communicatie.

Door het groeiend aantal leerlingen waren er al containerklassen bijgevoegd en nog kwam men klaslokalen te kort. Door de realisatie van een nieuwbouw konden de containerklassen opgegeven en de speelplaats eindelijk weer groter worden. Het nieuwbouwproject omvat behalve klassen ook een polyvalente zaal/refter met een keuken en ruimte voor de leerkrachten en de administratie.

Veel plaats was er niet op het terrein en het was zaak het bouwprogramma te organiseren in een compact gebouw. Het zou ook een energiezuinig gebouw worden en het moest goed zichtbaar zijn om het naschools gebruik door de buurt te bevorderen. Dat laatste doet de frisgroene nieuwbouw zeker en hij bezorgt de school Boom Park een heel herkenbaar en aantrekkelijk gezicht.

Het stapelen van het bouwprogramma noopte tot keuzes. De kleuterklassen werden op de begane grond gehouden, maar de polyvalente zaal moest wijken naar de eerste verdieping. De noodzakelijke lift in de nieuwbouw maakt deze zaal toegankelijk, net zoals de vijf klassen van de lagere op de tweede verdieping. Een aangebouwd terras dient als extra speelplaats boven en maakt een verbinding met de oude bouw. Die laatste wordt zo eveneens toegankelijk, zonder een extra lift. Het terras zorgt ook voor een overdekte speelplaats.

Aan de straatzijde is een tweede terras. Een markante toegangstrap nodigt uit tot het polyvalent gebruik van de zaal van buiten af. Hier kunnen in de middagpauze de boterhammen in de buitenlucht opgegeten worden. Na de schooluren kan ook een buurtactiviteit plaatsvinden met ontvangst op het zonnig terras. Terras en trap waren bovendien noodzakelijk als evacuatieweg bij een eventuele brand. Of hoe men van de nood een deugd kan maken.