Basisschool De Driehoek Bocholt


De Gouden Liniaal Architecten

Basisschool De Driehoek Bocholt - buitenaanzicht (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: Michiel De Cleene

 • Basisschool De Driehoek Bocholt - buitenaanzicht
 • Basisschool De Driehoek Bocholt - buitenaanzicht
 • Basisschool De Driehoek Bocholt - buitenaanzicht
 • Basisschool De Driehoek Bocholt - binnenaanzicht
 • Basisschool De Driehoek Bocholt - binnenaanzicht
 • Basisschool De Driehoek Bocholt - binnenaanzicht
 • Basisschool De Driehoek Bocholt - binnenaanzicht
 • Basisschool De Driehoek Bocholt - binnenaanzicht
 • Basisschool De Driehoek Bocholt - binnenaanzicht
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Vrij gesubsidieerd onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Matthijsplein 2, 3950 Bocholt

 • Opdrachtgever:

  DBFM Scholen van Morgen

 • Trefwoord:

  DBFM

 • Programma:

  administratie, leraarslokaal, refter, turnzaal, klaslokalen, sanitair, speelplaats

 • Oppervlakte:

  3.776 m2

 • Aantal klassen:

  16

 • Realisatiejaar:

  2015


Ruimte voor pedagogische vernieuwing in een compact gebouw

In 2007 wenste de vzw Katholiek Basisonderwijs Bocholt een nieuwe school te bouwen voor de 160 kleuters en de 260 lagere schoolkinderen van de Vrije Basisschool De Driehoek. Ze vond een architectenteam via de Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester. De architecten bleven aan zet toen het project werd overgenomen en gerealiseerd door Scholen van Morgen.

De nieuwe locatie, nog dichter bij de kerk dan de oude, is toch aan de rand van de dorpskern gelegen. De plek bleek ruim genoeg om de school en zijn directe omgeving opnieuw vorm te geven. De school bestaat uit twee gebouwen: de lagere school en het kleutergedeelte annex sporthal. Beide gebouwen definiëren aan de kerkzijde het schoolplein en de ingangen. Aan de achterzijde vormen ze met hun grote, rechthoekige bouwvolumes onder grote zadeldaken een vertrouwd beeld naar het open landschap.

Duurzaam bouwen was een even grote bezorgdheid als een pedagogisch vernieuwend concept toelaten. Door maximaal gebruik te maken van de gangen slaagden de architecten erin een bijzondere basisschool te maken. Compact bouwen is stapelen. Twaalf van de zestien klassen bevinden zich dan ook op de verdieping. Ze werden telkens per vier gegroepeerd rond een gedeelde overloop die deel uitmaakt van de lichte, dubbelhoge centrale hal. De brede gangen bieden wat extra ruimte buiten de klaslokalen, welke noodzakelijk zijn om gedifferentieerd en talentgericht te werken en om flexibele leerwegen aan te bieden. Schuifwanden tussen klassen en polyvalente ruimtes verhogen de multifunctionaliteit en de flexibiliteit.

Het atrium fungeert als een straat waar alles op uitgeeft en men elkaar ziet en ontmoet. Gelijkvloers geven de administratie en het leraarslokaal, maar ook de refter en de zorgklas op de centrale ruimte uit. De sanitaire voorzieningen en de doorgangen maken de relatie met de speelplaats aan één zijde van het gebouw.

Turnzaal en kleuterschool zijn gegroepeerd onder één dak. Ook hier is een brede centrale gang als gedeelde ruimte tussen de klassen het thema en brengen daklichten in de hoge ruimte het daglicht overvloedig naar binnen. Er is voldoende ruimte onder de kap om in de toekomst de kleuterklassen met mezzanines uit te breiden.