Basisschool Zonnekind


B-architecten

Basisschool Zonnekind zij-aanzicht (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: B-architecten en Ilse Liekens

 • Basisschool Zonnekind zij-aanzicht
 • Basisschool Zonnekind zij-aanzicht
 • Basisschool Zonnekind vooraanzicht
 • Kleedruimte
 • Multifunctionele ruimte
 • Basisschool Zonnekind 3D-aanzicht
 • Basisschool Zonnekind klas
 • Basisschool Zonnekind polyvalente ruimte
 • Basisschool Zonnekind inplantingsplan
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Vrij gesubsidieerd onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Zonnekinddreef 8, 2920 Kalmthout

 • Opdrachtgever:

  vzw Zonnekind

 • Trefwoord:

  Passief

 • Programma:

  3 kleuterklassen en een instapklas, lagere schoolklas, inkom, sanitair, overdekte speelplaats, eetzaal met open keuken, polyvalente ruimte

 • Oppervlakte:

  700m2

 • Aantal klassen:

  5

 • Realisatiejaar:

  2014


Compacte passiefschool in het bos voor de allerkleinsten

Midden in de Kalmthoutse bossen wordt een nieuwe kleuterschool gebouwd ter vervanging van het bestaande prefabschooltje. Het nieuwe programma omvat drie kleuterklassen, een instapklas, een klas voor het eerste leerjaar, een polyvalente ruimte en een eetzaal. De school maakt deel uit van het pilootproject Passiefscholen van de Vlaamse overheid. De architecten opteren om de gunstige inplanting van het bestaande schooltje te behouden, om zo het open speelterrein te vrijwaren en een optimale oriƫntatie voor passiefbouw te bekomen.

Een groenzone in het midden van de schoolsite scheidt de nieuwe kleuterschool van de lagere school. Doorheen deze zone zijn zichtlijnen en wandelpaden getrokken om de site voor iedereen overzichtelijk en toegankelijk te houden. In de groenzone kan je gemeenschappelijke plekken vinden zoals bijvoorbeeld de kippenren. De speeltuigen en de zandbak voor de kleinsten bevinden zich in de nabijheid van de kleuterschool, zodat het grote gemeenschappelijke speelveld open kan blijven.

De drie kleuterklassen en de instapklas bevinden zich op het gelijkvloers, twee aan twee geschakeld rond een ruime toegangssas en het sanitairblok. Op de verdieping komt de klas voor het eerste leerjaar en de refter. Hierdoor kan de leefwereld van de kleuters afgescheiden blijven van het intensieve gebruik van de bovenverdieping. Tussen de refter en het klaslokaal van het eerste leerjaar ontstaat een open polyvalente ruimte. Ze fungeert als veelzijdige publieksplek die meermaals van gedaante kan wisselen. Het plan stapt ook af van de klassieke gang-klas typologie, en organiseert de toegang tot de klassen via de toegangssassen.

Al deze verschillende ruimtes hebben elk hun bijzondere breedte, hoogte, lichtinval en relatie met de omgeving. Elke soort ruimte heeft haar eigen portie geborgenheid en gezelligheid, eigen aan de specifi eke functie van de ruimte.

Het gebouw is opgevat als een compact volume dat noord-zuid georiƫnteerd is. Aan de zuidzijde wordt langsheen het gehele gebouw een uitkragende luifel voorzien. Naast de bescherming tegen weersomstandigheden, biedt de luifel een tussenstadium tussen de geborgen omgeving van de klassen en het open speelveld. Deze oversteek is ook geconcipieerd als zonnewering die de binnenruimtes tijdens de zomermaanden moet beschermen tegen oververhitting maar tijdens de wintermaanden toch voldoende licht binnen laat.

Het gebouw wordt opgetrokken rond een houten portiekenstructuur, die een helder ritme dicteert in de gevel. De gevel is opgevat als een schil rondom de houten portiekenstructuur. Deze schil heeft een lage thermische massa maar een hoge isolatiewaarde. De thermische massa, die een gunstig effect heeft op de energievraag van schoolgebouwen, wordt verkregen door betonnen vloeren en plafonds. De materiaalkeuze wil een evenwicht bieden tussen de vraag naar warm aanvoelende ruimtes, en akoestische- en energetische vraagstukken. Voor de buitenafwerking van de schil gebruiken de architecten shingels. Deze dakleien uit gekliefd massief cederhout vormen een duurzame en ecologisch verantwoorde dak- of gevelbedekking.