Brederocollege Amsterdam


Dick Van Gameren en Bjarne Mastenbroek

Brederocollege Amsterdam gevel (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: Christian Richters

 • Brederocollege Amsterdam gevel
 • Brederocollege Amsterdam gevel
 • Brederocollege Amsterdam speelplaats
 • Brederocollege Amsterdam speelplaats
 • Brederocollege Amsterdam sporthal
 • Brederocollege Amsterdam leskeuken
 • Brederocollege Amsterdam leskeuken
 • Brederocollege Amsterdam refter
 •  
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Gemeentelijk onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Algemeen secundair onderwijs (ASO)
  Technisch secundair onderwijs (TSO)
  Beroepssecundair onderwijs (BSO)

 • Adres:

  Buiksloterweg 85, 1031 Amsterdam

 • Opdrachtgever:

  Gemeente Amsterdam

 • Trefwoord:

  Brede school

 • Programma:

  praktijklokalen, restaurant, refter, mediatheek, sportzaal, omgevingsaanleg

 • Oppervlakte:

  nieuwbouw: 1850m2
  renovatie: 364m2


De uitbreiding van de bestaande school voor HAVO en MAVO met een VMBO-opleiding voor onderwijs in technische en consumptieve vakken was een uitgelezen kans voor de school om iets aan het ruimtegebrek en het negatieve imago te doen. Door het ontbreken van een geschikte open ruimte als speelplaats en aangepaste gemeenschappelijke ruimtes in de school waren rondhangende scholieren jarenlang een zware belasting voor de buurt.

Het bestaande monumentale schoolgebouw uit 1935 neemt op het terrein een positie in die niet gemakkelijk kan geëvenaard worden door een kleine uitbreiding. De nieuwbouw kan onmogelijk concurreren met het oude gebouw dat zich met de zware bakstenen muren en de hoge ramen afkeert van de straat en introvert functioneert. Daarom moest de uitbreiding op andere fronten scoren en werd gekozen voor een lichter en lager bouwvolume. Een gelijkvloers gebouw kon bovendien in een goedkoop staalskelet uitgevoerd worden en kwam op die manier tegemoet aan het lage budget. De school werd uiteindelijk voor 850 euro/m² gerealiseerd.

De ingang van de school situeert zich nu in de nieuwbouw waar de scholieren via een trap op de speelplaats terechtkomen. Hierdoor is de hiërarchie van het oude gebouw compleet omgedraaid. De nieuwe speelplaats ligt op het dak van de nieuwbouw en bestaat uit verschillende plekken die een divers gebruik uitlokken. Aan de randen kunnen scholieren over de balustrade hangen om naar de straat te kijken en worden ze betrokken op de omgeving. Er is een omheind sportveld en een zone met banken en een hellend vlak. Via een luie landschappelijke trap komt men terecht in de binnentuin met een oude boom als centraal element. De nieuwe aula, refter en mediatheek plooien zich rond deze centrale buitenruimte. Langs de straatkant liggen de praktijklokalen achter een glazen gevel als een grote etalage waar modern actief onderwijs getoond wordt in de kookafdeling, het restaurant/bar en de sportzaal. De sportzaal wordt ’s avonds gebruikt door plaatselijke sportverenigingen. Het restaurant is tweemaal per week voor het publiek geopend en ligt op de meest opvallende plek van het gebouw. De scherpe hoek op de kop van het gebouw is met gebogen glas uitgevoerd.

De nieuwe school is het podium van continue beweging die zich in, door en op het gebouw plaatsvindt en vormt een platform voor activiteiten. De school toont zich aan de omgeving. Het gebouw valt op maar is bescheiden. Erachter toont zich het grotere volume van de oude school. De blinde zijgevel van het oude gebouw heeft kunstproject gekregen. Een doek met een meer dan levensgroot portret van een leerling dat halfjaarlijks verandert en op die manier met de omgeving communiceert. Niet alleen werd het volledige programma vertaald in een aantrekkelijk gebouw zonder het budget te overschrijden, door de nieuwe interactie met de buurt is vroegere overlast snel vergeten en heeft de school een nieuw positief imago verkregen.