BS 'De Driehoek' Bocholt


De Gouden Liniaal Architecten

BS De Driehoek Bocholt zicht vanop de interne werkterassen (vergrote weergave in fotogalerij)
 • BS De Driehoek Bocholt zicht vanop de interne werkterassen
 • BS De Driehoek Bocholt zicht in de centrale gang
 • BS De Driehoek Bocholt zicht op de toegang tot het schoolgebouw
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Status:

  Ontwerp

 • Onderwijs type:

  Vrij gesubsidieerd onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Kaulillerweg, 3950 Bocholt

 • Opdrachtgever:

  vzw. Katholiek Basisonderwijs Bocholt

 • Trefwoord:

  Energiezuinig

 • Wedstrijd:

  Open Oproep 16

 • Programma:

  klaslokalen, administratie, leraarskamer en polyvalente ruimte

 • Oppervlakte:

  4.300m2

 • Aantal klassen:

  lagere school: 12 klassen
  kleuterschool: 8 klassen


Nieuw schoolgebouw voor een nieuw pedagogisch project

De basisschool “De Driehoek” telt momenteel 150-tal kleuters en ongeveer 250 lagere schoolkinderen en wenst zijn verouderde, weinig comfortabele schoolgebouwen te verlaten. Een nieuw schoolgebouw op een nieuwe locatie, eveneens in het centrum van de gemeente, komt tegemoet aan het verlangen naar een hedendaags gebouw dat de vernieuwende pedagogische werking van de school ondersteunt.
Zeer bepalend voor het ontwerp is de locatie tussen de dorpskern en de open ruimte rond het aanpalende Biotechnicum, de secundaire school voor biotechnisch en agrarisch onderwijs. Voor een goede inplanting verdelen de ontwerpers het programma in twee gebouwen: de lagere school en het kleutergedeelte met de turnzaal. Door de schikking van beide gebouwen op het terrein ontstaat een schoolpoort tussen beide voorgevels. Voor de schoolpoort vormen de beide volumes met het tegenoverliggende parochiecentrum een schoolplein. Hier kan een ontmoetingsplek ontstaan, waar het brengen en afhalen van kinderen op een aangename wijze kan gebeuren en waar ook na de schooluren nog activiteit is. Achter de schoolpoort bakenen de gebouwen de beide speelplaatsen af.

Het bouwbudget is beperkt en de opdrachtgever wil kostenbewust en energiesparend bouwen. Het ontwerp bestaat uit compacte volumes. In het kleutergedeelte zijn alle 8 klassen op de begane grond geschikt rond een polyvalente ruimte, die ook als refter dient. Er stroomt overvloedig daglicht binnen via bovenramen. Er is veel berging voorzien in de inkomzone van elke klas, naast het sanitair. De polyvalente ruimte biedt inkijk in de aanpalende turnzaal. Handig voor de leerlingen van de lagere school is dat de turnzaal en zijn sanitair ook vanaf de speelplaats te bereiken zijn.

De school heeft ervaring opgedaan met een nieuwe pedagogische werkwijze waarbij de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar ook regelmatig in niveauklassen werken. Dit wil zeggen dat de leerlingen in groepen worden ingedeeld naargelang hun niveau voor een bepaald vak. Per vak wordt er herschikt, binnen eenzelfde graad. In de toekomst wil men dit uitbreiden tot de andere graden en daarbij nog flexibeler omgaan met het lestijdenpakket. Men wil afstappen van de “klassieke” indeling in leeftijdsgroepen om leerkrachten doelgericht te kunnen inzetten voor specifieke groepen en taken. In de basisschool zijn gekoppelde klassen geschikt langs weerzijden van een centrale binnenstraat. 10 van de 12 klassen bevinden zich op de verdieping. Telkens vier klassen zijn geclusterd rond een brede overloop die als een soort ‘leerplein’ klasdoorbrekend werken mogelijk maakt. Vanaf de speelplaats hebben de kinderen twee toegangen tot de binnenstraat en de trappen naar boven. Op het gelijkvloers is de administratie en personeelsruimte gelegen aan de hoofdingang vanaf het plein. Ook de semi-publieke delen zoals de refter met de keuken en de crea-ruimte zijn zo gemakkelijk bereikbaar voor avondactiviteiten. Door het zeer compacte volume kan het gebouw een zeer laag energieverbruik bereiken. Het ontwerp werd ook bedacht voor de speelpleinwerking in vakantieperiodes. Het gebouw is bovendien gemakkelijk uitbreidbaar in de toekomst.