BS 'Het Spectrum' Den Haag


Marlies Rohmer

BS 'Het Spectrum' Den Haag gevel (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: Jeroen Musch, Ad van Denderen, Alexander van der Meer

 • BS 'Het Spectrum' Den Haag gevel
 • BS 'Het Spectrum' Den Haag straatbeeld
 • BS 'Het Spectrum' Den Haag speelplaats op het dak
 • BS 'Het Spectrum' Den Haag speelplaats op het dak
 • BS 'Het Spectrum' Den Haag polyvalente zaal
 • BS 'Het Spectrum' Den Haag polyvalente zaal
 • BS 'Het Spectrum' Den Haag trappenhal
 •  
 •  
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Gemeentelijk onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Terwestenstraat 105, 2525 Den Haag

 • Opdrachtgever:

  Gemeente Den Haag, Dienst OC&W Den Haag, Tetteroo Leidschendam

 • Trefwoord:

  Brede school

 • Programma:

  voorschoolse opvang, ontmoetingsruimte en taallokaal voor ouders, gymzaal, kinderdagverblijf

 • Oppervlakte:

  2.750m2

 • Aantal klassen:

  24


een multiculturele ontmoetingsplaats gericht naar de buurt

Basisschool Het Spectrum ligt in de Schilderswijk in Den Haag, die gekend staat als een multiculturele buurt. De schoolpopulatie bestaat dan ook uit 32 verschillende nationaliteiten. Een oud schoolgebouw werd vervangen door een nieuwbouw voor 24 groepsruimtes. In het gebouw zijn ook nog twee lokalen voor voorschoolse opvang voorzien, een ontmoetingsruimte voor ouders en een leslokaal voor Nederlands onderwijs voor de ouders. Het nieuwe schoolgebouw voegt zich met zijn 3 bouwlagen goed in het omringende woonweefsel, maar door de speelplaatsen die de straatwand van het 19e-eeuwse bouwblok openbreken, onderscheidt het gebouw zich van de woningen en toont het zijn publieke karakter.

Op de beperkte oppervlakte van het perceel werden de gebouwen van de school zo ingeplant dat ze een bijzonder stedenbouwkundige situatie scheppen. Anders dan de woningen aan de achterzijde, waar de tuin van de straat afgeschermd is door het bouwvolume, wordt de situatie bij de school volledig omgekeerd. De school ligt met zijn hoofdvolume tegen de tuinen aan en de open ruimte van de speelplaats is naar de straatzijde gericht. De beide speelplaatsen vormen een cesuur in de straatwand. In het middengedeelte zijn de gemeenschappelijke delen ondergebracht. Op de begane grond ligt de gymzaal die tegelijk ook als theaterzaal gebruikt wordt. Deze ruimte heeft een  glazen pui naar de straat toe en zorgt voor aangenaam visueel contact tussen activiteiten op school en in de straat. De gymzaal ligt vanwege de benodigde verdiepingshoogte een beetje verdiept ten opzichte van de stoep die erlangs loopt. De centrale, dubbele trap geeft het podium een theatraal element. De doorzichtige plastieken industriegordijnen maken het mogelijk de gymruimte toch van de gangen eromheen af te scheiden, zonder aan beleving, aan doorkijk en aan daglicht in te boeten.

De compacte bouw heeft als plattegrond een symmetrische koppeling van twee L-vormige bouwvolumes. De ene speelplaats behoort toe aan de kinderkribbe, de andere aan de basisschool. Hier werd werkelijk gewoekerd met ruimte. De relatief kleine kavel maakte een gebouw met drie bouwlagen en meervoudig ruimtegebruik noodzakelijk. Om de basisschool een maximale hoeveelheid aan speelplaats te kunnen geven werd een deel van het dak omgevormd tot sportveld. De klassen liggen in de twee L-vormige vleugels aan weerszijden van een centrale ruimte. Door de compacte organisatie valt de leraarskamer geheel inpandig, maar door het inventieve gebruik van glaswanden en van daglicht in de traphal, is deze ruimte toch aangenaam om te vertoeven. De centrale lift bedient via de passerelle het hele schoolgebouw.

De draagstructuur van het gebouw is een staalskelet. De binnenwanden zijn niet-dragende invulwanden. De huidige inrichting is daardoor niet definitief. Het gebouw is flexibel in de zin dat het gemakkelijk verbouwd en aangepast kan worden aan nieuwe onderwijsvormen. Dit maakt het ook mogelijk dat het gebouw in de toekomst een andere bestemming kan krijgen. Het bestaande skelet laat toe om woningen of kantoorruimte te realiseren.