BS 'Vleuten De Meern' De Meern


De Zwarte Hond

 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Vrij gesubsidieerd onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Heldammersingel, De Meern

 • Opdrachtgever:

  Amnis/Woningbouwvereniging, Vleutern-De Meern

 • Programma:

  3 basisscholen, bibliotheek, gemeenschapsruimte, handvaardigheidslokalen, sporthal, 2 kinderdagverblijven, 28 appartementen

 • Aantal klassen:

  42 klassen


Onderwijscluster als motor voor stadsontwikkeling

Deze onderwijs- en opvangcluster bevindt zich in een Vinexwijk in Leidsche Rijn. De locatie maakt deel uit van de Singelwand, een belangrijke verkeersas in de wijk, en grenst langs de achterzijde aan het park. De langgerekte kavel en de verschillende functies gaven aanleiding tot het opsplitsen van het programma in 3 gebouwen. Aan het park ligt een langgerekt gebouw waar de 3 scholen ondergebracht werden. Ernaast is de sporthal ingeplant. Langs de Singelwand werden de twee kinderdagverblijven in twee aparte gelijkvloerse volumes ondergebracht. Bovenop deze volumes werden appartementen ontwikkeld. Het complex is als geheel herkenbaar door de onderlinge samenhang in materiaal en vormgeving maar de verschillende functies kunnen door hun architectonische uitwerking en hun specifi eke inplanting toch als aparte entiteiten gelezen worden.

De drie verschillende scholen worden langs een ‘scholenpad’ ontsloten dat tussen het park en de speelplaats ligt. Elke school functioneert zelfstandig en beschikt over een eigen speelplaats, een eigen ingang met centrale hal en trap, en eigen basisvoorzieningen. De aula, de bibliotheek, een polyvalente ruimte en de handvaardigheidlokalen worden gemeenschappelijk gebruikt. Deze worden zoveel mogelijk gebundeld tot royale ruimtes met extra mogelijkheden en creëren een meerwaarde die niet haalbaar zou zijn als elke school afzonderlijk zijn voorziene programma zou realiseren. De drie scholen liggen in het langgerekte gebouw naast elkaar en zijn met elkaar verbonden door een doorlopende, brede gangzone. De organisatie is binnen elke school vrij gelijkaardig.

Toch moest elke school binnen de scholencluster een eigen plek en een eigen identiteit krijgen. In de vormgeving is het individuele karakter van de school vooral herkenbaar op de begane grond in de wisselend vormgegeven speelplaatsen en de meanderende contour van het gebouw. De verdieping is daarentegen architecturaal als een eenheid uitgewerkt in de vorm van een langgerekt volume met een terras over de volledige lengte dat naar het park georiënteerd is. Vanuit de school is er zo een optimale beleving van het park en vanuit het park manifesteert de scholencluster zich als één gebouw dat als een horizon aan de parkrand ligt.

De sporthal bestaat uit twee sportzalen die ook kunnen samengevoegd worden tot één grote ruimte. De ingang van de sporthal werd aangetakt op het ‘scholenpad’. De sportzaal vervult bovendien een belangrijke wijkfunctie en wordt na de schooluren en in de weekends intensief gebruikt. De vormgeving en materialisering sluit aan bij het schoolgebouw.

De kinderdagverblijven functioneren onafhankelijk van elkaar. Het grootste kinderdagverblijf bevat naast roepsruimtes van 0-4 jaar ook twee peuterspeelzalen en een aparte ruimte voor naschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De speelplaatsen van de peuters bevinden zich veilig ingesloten in een binnentuin tussen het schoolgebouw en de kinderdagverblijven. De ontsluiting van de 28 woningen bovenop de kinderdagverblijven worden langs de Singelwand ontsloten en hebben galerijen aan de achterzijde met uitzicht op de binnentuin en het achterliggende park. De woningen zelf zijn voornamelijk georiënteerd op de brede singel.