BSBO 'De Bloesem' Sint-Truiden


VBM Architecten

BSBO 'De Bloesem' Sint-Truiden zicht op gebouw in zijn groene omgeving (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: VBM Architecten, Bavo Swijgers, Sofie Bullynck

 • BSBO 'De Bloesem' Sint-Truiden zicht op gebouw in zijn groene omgeving
 • BSBO 'De Bloesem' Sint-Truiden zicht op gebouw vanop de speelplaats
 • BSBO 'De Bloesem' Sint-Truiden zicht op de zijkant van het gebouw
 • BSBO 'De Bloesem' Sint-Truiden gang
 • BSBO 'De Bloesem' Sint-Truiden spoelbak afgewerkt met OSB
 • BSBO 'De Bloesem' Sint-Truiden kleuterklas op gelijkvloers
 • BSBO 'De Bloesem' Sint-Truiden lagere school klaslokaal op eerste verdieping
 • BSBO 'De Bloesem' Sint-Truiden plan van gelijkvloers
 • BSBO 'De Bloesem' Sint-Truiden plan van eerste verdieping
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  GO! onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Buitengewoon Basisonderwijs (BuBaO)

 • Adres:

  Halmaalweg 31, 3800 Sint-Truiden

 • Opdrachtgever:

  Gemeenschapsonderwijs, Scholengroep 13

 • Trefwoord:

  Masterplan

 • Wedstrijd:

  Open Oproep 1

 • Programma:

  Eerste fase masterplan: nieuwbouw klassen, sanitair

 • Oppervlakte:

  848m2

 • Aantal klassen:

  8 klassen


Toekomstgericht en duurzaam bouwen door ontwikkelen van masterplan

In plaats van het park verder aan te vullen met nieuwe paviljoenen werd geopteerd voor de afbraak van een aantal tijdelijke constructies. De behoefte aan nieuwe gebouwen werd gefaseerd en een masterplan werd ontwikkeld om de nieuwbouw samen met mogelijke toekomstige uitbreidingen te doen aansluiten op de bestaande schoolgebouwen. Hiervoor werd een kamvormige structuur voorgesteld met de ruggengraat aan straatzijde en verschillende armen in het groen. Na de voltooiing van de eerste fase werd inmiddels goedkeuring voor de tweede fase gegeven.

De nieuwe figuur opent zich naar het park en creëert een aantal binnenpleinen die ook onderlinge dwarsrelaties kunnen aangaan. De gangen op het gelijkvloers en de verdieping worden ten opzichte van elkaar geschrankt. Op die manier krijgen de klassen op de begane grond elk een intieme moestuin, terwijl de klassen op de verdieping uitkijken over het hele park.

De houten gevel zorgt voor de integratie van het gebouw in het parklandschap. De raamindeling werd naar analogie met de bestaande schoolgebouwen bedacht, maar zijn kleinschaliger en willekeurig geplaatst. Elke klas heeft van binnenuit gezien een unieke gevel. Op die manier wordt de herkenbaarheid voor elke klas verzekerd maar wordt monotonie vermeden.

De toekomstige aanpasbaarheid in functie van de uitbreiding werd mogelijk gemaakt door een flexibel systeem van modules van 2.20 m en dragende schijven in snelbouwsteen. De gevel daarentegen is een houtskeletbouw.

Het compacte rechthoekig volume leidt tot betere vormfactoren en lagere thermische verliezen. De isolatieniveaus werden opgedreven tot een economisch optimum en bovendien werden koudebruggen uitgesloten door de detaillering. Het energieverbruik werd tenslotte ook beïnvloed door de kleinere flexibele gedecentraliseerde technische ruimtes, waardoor de technieken beter kunnen gediversifieerd worden op maat van de lokale functies.

De plaatsing van een groen dak en de O-W orientatie dragen algemeen bij tot de energiehuishouding van het gebouw. Een aantal bomen die dichtbij het nieuwe gebouw staan dienen als natuurlijke zonnewering. Waterdoorlatende verhardingen en klinkers maken de recuperatie en buffering van regenwater mogelijk.

De materiaalkeuze gebeurde op basis van ecologische overwegingen maar ook duurzaamheid en onderhoudsvrijheid speelden hierbij een rol (thermisch behandeld hout, dakbegroeiing, alubuitenschrijnwerk). Materialen in natuurlijke of primaire toestand zijn minder kwetsbaar voor beschadigingen en verkrijgen een soort ‘patine’ door het verouderingsproces.