De wijnpers Leuven


TV Office Kersten Geers David Van Severen / Util

De Wijnpers - perspectief frontaal (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: Office Kersten Geers David Van Severen

 • De Wijnpers - perspectief frontaal
 • De Wijnpers - perspectief vergezicht achterzijde
 • De Wijnpers - perspectief frontaal
 • De Wijnpers - perspectief klaslokaal
 • De Wijnpers - perspectief interieur gang
 • De Wijnpers - perspectief sporthal
 • De Wijnpers - maquette inplanting
 •  
 •  
 • Status:

  Ontwerp

 • Onderwijs type:

  Provinciaal onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Technisch secundair onderwijs (TSO)
  Beroepssecundair onderwijs (BSO)
  Kunstsecundair onderwijs (KSO)

 • Opdrachtgever:

  Provincie Vlaams-Brabant, Leuven

 • Wedstrijd:

  Open Oproep

 • Oppervlakte:

  3473 m2

 • Aantal klassen:

  22


Rationeel schoolgebouw als belvedère op de historische wijnbouwsite.

De 490 are grote site van De Wijnpers in Leuven aan de Mechelsevest gaat terug tot een historische wijngaard van de Abdij van de Keizerberg. Deze provinciale secundaire school voorziet zowel in technisch, beroeps- als kunstonderwijs. De school telt 470 leerlingen in 5 afdelingen: de eerste graad, tuinbouw, biotechniek, beeldende kunsten en cv/sanitair. Het provinciebestuur van Vlaams Brabant besliste dat de oude villa Prof. Walraevens zal worden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw klassenblok voor de eerste graad. De nieuwbouw zal ook door het Centrum voor Volwassenenonderwijs ‘De Nobel’ worden gebruikt. Een sporthal in het gebouw is een ontbrekende schakel voor de school, waar tot vandaag in de feestzaal aan sport wordt gedaan. De nieuwe sporthal is op naschools gebruik te voorzien.

Het terrein is sterke hellend en biedt een bijzonder panorama op de stad Leuven. Door de bestaande bebouwing langs de Mechelsevest te vervangen wordt maximaal open ruimte gespaard. De nieuwbouw biedt aan de leerlingen van de eerste graad een eigen wereld met een eigen speelplaats op deze grote site. Kersten Geers en David van Severen ontwierpen het gebouw als een schakel in de randbebouwing van de Mechelsevest, die een beetje tegendraads de oude orthogonale structuur van de historische wijngaard opneemt. In tegenstelling tot bij het gebouw van de hogere graden, leggen ze de speelplaats niet achter, maar vóór het gebouw.

Onder de speelplaats zit de sportzaal verborgen, zo georiënteerd dat ze maximaal van noorderlicht kan genieten. De tweede- en derdegraads leerlingen kunnen afzonderlijk, via de zone van de hoofdingang de sportzaal benaderen. Doordat de sporthal een klein beetje naar boven is geduwd, maakt ze een klein podium voor de eerstegraads leerlingen, een belvedère van waaruit ze de stad en de leerlingen van de tweede en derde graad van op afstand kunnen gadeslaan. Het smalle, vier bouwlagen hoge klassenblok ligt aan de stadszijde. Een grote opening in het gebouw omkadert de blik naar de stad van op de speelplaats. Het gebouw heeft een sobere structuur van een gang- en trappenzone waarlangs aan de stadszijde alle klassen gelegen zijn.

Vanop de speelplaats betreden de leerlingen de school in het midden. Het trappenhuis leidt naar boven voor de theorie lokalen, of naar beneden voor sportzaal en praktijklokalen. Het schoolgebouw zelf is een robuust gebouw met doordachte sequentie van klaslokalen met zicht op de Leuvense skyline. Door de lokalen in evenschikking te plaatsen ontstaat een flexibele structuur waarin soms grotere klaslokalen, time-out lokalen en activiteitenlokalen gecombineerd worden met zichten op de speelplaats en in de sporthal.