GBJ 'De Zande' Beernem


Buro II - Cenergie

 • Status:

  Realisatie

 • Adres:

  Sint-Andreas 5, 8730 Beernem

 • Opdrachtgever:

  Vlaamse Overheid, Agentschap Jongerenwelzijn

 • Trefwoord:

  Energiezuinig, Passief, Masterplan

 • Wedstrijd:

  Open Oproep 1

 • Programma:

  1ste fase masterplan nieuwbouw scholenblok, praktijkklassen, theorieklassen, sanitair

 • Oppervlakte:

  1317m2

 • Aantal klassen:

  12 klassen


Energiezuinig bouwen met het concept van passiefhuis

Het schoolgebouw van de jeugdinstelling voor meisjes in Beernem is de eerste fase van een masterplan voor de volledige vernieuwing van het instituut. In de volgende fasen volgen het sportcomplex en de groepsverblijven in gesloten, halfopen en open leefgroepen. Het masterplan is opgebouwd rond een as die functioneert als straat van de instelling. Hierlangs lopen de meisjes een parcours af van gesloten naar meer open regimes vooraleer ze de vrijheid terug verkrijgen.

Een belangrijk gegeven voor de vernieuwing van de instelling is de aandacht voor energiezuinig bouwen. Hiervoor werd een meerbudget voorzien, dat echter binnen 7 à 10 jaar zal teruggewonnen zijn, door de lagere energiebehoeften. Naargelang de energieprijzen stijgen zal de terugverdientijd nog verkorten. Het schoolgebouw van de jeugdinstelling geeft meteen het voorbeeld op het gebied van duurzaamheid en vormt een unieke realisatie in Vlaanderen op dit vlak. Het werd gebouwd volgens het energetisch concept van een passiefhuis.

Eerst en vooral werd gekozen voor een compact gebouw met een goede verhouding tussen de nuttige binnenruimte en een beperkte geveloppervlakte. Het gebouw werd uitstekend thermisch geïsoleerd met 30 cm isolatie in de wanden en 40 cm in het dak, en bovendien is de gebouwschil volledig winddicht. De circulatie van de school werden in de buitenruimte geplaatst om in de binnenruimte zoveel mogelijk nuttige oppervlakte te kunnen halen. De gangen vormen passerelles rond het gebouw en zijn enigszins beschermd door de zonneweringen. Deze vormen een onafhankelijke structuur om koudebruggen te vermijden. De klassen zijn per twee toegankelijk via een gemeenschappelijk sas.

Bij de oriëntatie van het gebouw werd rekening gehouden met de passieve zonnewinsten. Deze winsten worden onder controle gehouden door de mobiele zonnewering om oververhitting en bijhorende energieverslindende airco te vermijden.

De bouwmassa wordt ingezet als thermische buffer (betonkernactivering). Hier kunnen als gevolg geen valse plafonds gebruikt worden, waardoor naar nieuwe oplossingen moest worden gezocht voor de akoestiek en de plaatsing van de technische installaties.