Gemeentelijke Basisschool Berlaar


Bovenbouw Architecten

Gemeentelijke Basisschool Berlaar - buitenaanzicht (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: Filip Dujardin

 • Gemeentelijke Basisschool Berlaar - buitenaanzicht
 • Gemeentelijke Basisschool Berlaar - buitenaanzicht
 • Gemeentelijke Basisschool Berlaar - buitenaanzicht
 • Gemeentelijke Basisschool Berlaar - binnenaanzicht
 • Gemeentelijke Basisschool Berlaar - binnenaanzicht
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Gemeentelijk onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Schoolstraat 14, 2590 Berlaar

 • Opdrachtgever:

  DBFM Scholen van Morgen

 • Trefwoord:

  DBFM

 • Programma:

  klaslokalen, refter, muzieklokaal en sportzaal, overdekte speelplaats, fietsenbergplaats

 • Oppervlakte:

  2.329 m²m2

 • Realisatiejaar:

  2016


Een brede school als een gebald stukje dorp

De dorpsschool in de Schoolstraat zat in verouderde gebouwen en containerklassen. Daardoor daalde het leerlingenaantal. Een kernversterkend project zou misschien beter uitgaan van renovatie en uitbreiding of van een vervangende nieuwbouw op dezelfde plaats, maar dit zou een tussentijdse verhuizing vereisen, waardoor het bouwbudget zou worden vermeerderd met de kost van tijdelijke huisvesting. De oude schoolsite bood bovendien weinig open ruimte. De gemeente opteerde daarom voor een nieuwbouw op een nieuwe locatie, net buiten de dorpskern, met de gemeentelijke sporthal als directe buur. De groene omgeving, de nabije Kijfbossen en het zicht op het achterliggende agrarische landschap bieden de kinderen rust.

De helft van de leerlingen van de oude dorpsschool kwam te voet of met de fiets, de andere helft werd gebracht met de auto. De gemeente wilde op de nieuwe locatie het autogebruik niet zien toenemen. Daarom werd een oude voetweg in ere hersteld, zodat de schoolsite langs de achterzijde voor voetgangers en fietsers in directe verbinding staat met de dorpskern. De nieuwbouw is een brede school met een buitenschoolse kinderopvang en medegebruik van lokalen door de muziekschool.

De architectuur van de school doet denken aan een compact stukje dorp. De rode baksteen is het oude materiaal waarvan dorpskernen zijn gemaakt. De compacte vorm van het gebouw was deels het gevolg van de beperkte diepte van de bouwzone, maar er is ook gestreefd naar een efficiënte plattegrond. Bovenbouw Architectuur ontwierp een school zonder gangen. De klassen zijn direct tegen de grote ruimten aan geschikt: de refter, de turnzaal en de polyvalente kleuterruimte. Deze dienen ook als doorloop, en zo wordt alle oppervlakte goed benut. Om daglicht in het binnenste deel van het gebouw te krijgen is een levendig daklandschap gemaakt, met lichthappers in de dubbelhoge ruimten. De extra hoogte zorgt ook voor doorzicht en contact tussen het gelijkvloers en de klassen van de lagere school op de verdieping. De 2.989 m² grote school heeft door dit concept een verrassend, spannend interieur, compact en tegelijk licht en transparant.