KA Zottegem


evr-Architecten

 • Status:

  Ontwerp

 • Onderwijs type:

  GO! onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Meerlaan 25, 9620 Zottegem

 • Opdrachtgever:

  Gemeenschapsonderwijs

 • Wedstrijd:

  Open Oproep 16

 • Programma:

  klaslokalen, labo, didactische keuken, polyvalente zaal, sanitair

 • Oppervlakte:

  1.600m2

 • Aantal klassen:

  16


Atheneum vervolledigt de nieuwe Atheneumstraat

Het Koninklijk Atheneum in Zottegem omvat kleuter- en lager onderwijs en secundair onderwijs met een aantal technische afdelingen. Een deel van de accomodatie wordt ook gebruikt voor dag- en avondonderwijs. Door een grote stijging van het leerlingenaantal en wegens het uitbreiden van het studieaanbod is er een tekort aan klaslokalen ontstaan. Daarenboven dienen een aantal verouderde losse paviljoenen afgebroken te worden. De bestaande school en site laten zich ontdekken als een uitgesproken groene, maar ook gefragmenterde scholencampus met veel mogelijkheden. Opvallende elementen zijn: enkele duidelijke zichtassen, een versnipperde inplanting, en aantal vrijstaande paviljoenen van één bouwlaag, veel grasland, een niet goed georganiseerde parkeerruimte en een eerder afwijzende relatie met de directe en stedelijke omgeving. De ontwerpers zetten in op een aantal potenties die nu onderbenut blijven.

De gevraagde uitbreiding (1.587m²) is een bescheiden uitbreiding ten overstaan van de bestaande gebouwen (9.762m²). In het licht van een duurzame oplossing, wordt het meest waardevolle gebouw op de site herbekeken en als het ware ‘afgebouwd’. Het gebouw heeft een rationele structuur, is structureel en bouwfysisch in goede staat, de interne circulatie is heel royaal, de lokalen zijn ruim en hoog met een genereuze daglichttoetreding.

Het gevraagde programma past wonderwel in de holtes in de noordgevel. Aan de andere zijde wordt de gelijkvloerse verdieping, die in relatie staat met de speelplaatsen, deels gereorganiseerd. Er ontstaat een compact gebouw, met een interne gang die langs de twee kanten klassen krijgt. De bestaande gangen en ook de trappartijen volstaan voor het bestaande én het nieuwe deel. Een deel van het beschikbare budget kan op die manier ingezet worden voor een opwaardering van het bestaande gebouw. De nu blinde noordgevel wordt een binnengevel tussen circulatie en nieuwe klassen. De nieuwe buitengevel wordt een voorgevel die kijkt naar de stad, naar de drie nieuwe woonvolumes ernaast en die ook uitgeeft op een nieuwe openbare weg (die voor het ogenblik in aanleg is). De zichtbaarheid van de school en de positieve relatie met het omliggende kleinstedelijke weefsel verhoogt. De polyvalente zaal ontstaat door een kleine uitbreiding aan de westgevel van het hoofdgebouw. Deze uitbreiding is zo opgevat dat ze autonoom kan functioneren. Hier kan een derde toegang tot de scholencapus worden gerealiseerd. Er wordt ook een fietsenstalplaats voorzien. De twee holten, links en rechts van de refter, aan de speelplaats, worden beglaasd en kunnen als lobby of onthaal voor de leerlingen fungeren.

In hun visie voor de schoolcampus verhuizen evr-Architecten de parkings naar de rand van het terrein, fietsers en voetgangers worden belangrijker en de nieuwe weg kan een derde toegang worden. De overdadige groene ruimte wordt meer gediversifieerd. Extra groenthema’s zijn: een boomgaard op het eind van de zichtas vanaf de Meerlaan, een speelbos in de zuidelijke hoek en moestuinen tussen de kleine paviljoenen. Een open watergeul en wadi’s worden voorgesteld om de waterhuishouding te verbeteren en kunnen tegelijk als beeldend en didactisch element voor de kinderen fungeren.