Scholencampus Beringen


Osar Architects nv

Scholencampus Beringen - Buitenaanzicht (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: Osar Architects nv

 • Scholencampus Beringen - Buitenaanzicht
 • Scholencampus Beringen - Buitenaanzicht
 • Scholencampus Beringen - Buitenaanzicht
 • Scholencampus Beringen - Binnenaanzicht
 • Scholencampus Beringen - Binnenaanzicht
 • Scholencampus Beringen - Binnenaanzicht
 • Scholencampus Beringen - Binnenaanzicht
 • Scholencampus Beringen - Binnenaanzicht
 • Scholencampus Beringen - Binnenaanzicht
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Vrij gesubsidieerd onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)
  Algemeen secundair onderwijs (ASO)
  Technisch secundair onderwijs (TSO)
  Beroepssecundair onderwijs (BSO)

 • Adres:

  Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen

 • Opdrachtgever:

  DBFM Scholen van Morgen

 • Trefwoord:

  DBFM

 • Programma:

  leslokalen, studieruimtes, open leercentrum, competitiesporthal, polyvalente zalen, leskeukens, labo’s, werkplaatsen, burelen

 • Oppervlakte:

  27.437 m²m2

 • Realisatiejaar:

  2016


Een scholencampus voor een vernieuwend pedagogisch project

Tien jaar was er nodig om het grootste schoolproject van ‘Scholen van Morgen’ voor te bereiden en vervolgens uit te voeren. Sinds het schooljaar 2016-2017 is het Spectrumcollege in gebruik. De tijd was ook nodig om de ideeën te laten rijpen en een nieuwe pedagogische visie ingang te doen vinden. Op de site van 6,5 ha, nabij het centrum van Beringen, was voldoende ruimte naast de reeds bestaande Middenschool Sint Jan om drie bovenbouwscholen samen te brengen.

Voor het Sint-Lutgartinstituut met zijn TSO-BSO-opleiding in de zachte sector en het Vrij Technisch Instituut met de richtingen hout, metaal en nijverheid was de nood aan nieuwe gebouwen het hoogst. Door het Sint-Jozefcollege met zijn ASO-opleiding aan de campus toe te voegen, ontstond het Spectrumcollege dat een plek wil zijn waar een leerling ‘alle richtingen uit kan’. Een school die uitgaat van interessegebieden en de belangstelling van het kind, eerder dan van het onderscheid tussen ASO, TSO of BSO, werd hier door middel van het bouwproces en de architectuur gerealiseerd.

Om het project voor te bereiden was een voorafgaand masterplan nodig en daarvoor werd HUB aangezocht naast het architectuurteam OSAR, dat voor de architectuuropdracht was aangesteld. Het masterplan zocht naar de voordelen van de samenvoeging van de bouwprogramma’s van de drie scholen. Er konden immers heel wat ruimten gedeeld worden. De sporthal, het schoolrestaurant en het open leercentrum zijn dé plekken bij uitstek waar de leerlingen elkaar ontmoeten. Het schoolplein ervoor is het centrale hart van de site.

Het masterplan moest de schoolcampus ook laten aansluiten op het weefsel van Beringen. De wegen en de open ruimte van de speelplaatsen moeten immers ook als publieke ruimte functioneren. De 27.000 m² nieuwbouw en de 40.000 m² nieuw aangelegde buitenomgeving vormen niet alleen een school voor 2000 leerlingen en 220 leerkrachten, maar moeten deels ook naschools kunnen worden gebruikt. Het avondonderwijs, maar ook het gebruik door sportclubs en verenigingen maken de campus tot een stukje stad.

‘We willen dat personeel en leerlingen elkaar maximaal ontmoeten,’ stelde directeur Rik Proost bij aanvang. Vandaag zijn de werelden van de meisjes van de zorgopleidingen en de jongens van hout en metaal samengevoegd. De architectuur verbindt de drie gebouwen en het materiaalgebruik zorgt voor eenheid en samenhang. In de aanblik van de gebouwen werd ook zo min mogelijk onderscheid gemaakt tussen de ateliers en werkhuizen en de lesgebouwen. Samenleven, gelijke kansen en gendergelijkheid komen hier tot uitdrukking. De toekomst zal uitwijzen of de meisjes overwegend in de zorg- en de jongens in de harde sector zullen blijven.