Speelnatuur op school


Fris in het Landschap ism Evelyne Fiers

De Visitatie - zandspeelzone met boomstammenmikado (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: Fris in het Landschap & AGIOn

 • De Visitatie - zandspeelzone met boomstammenmikado
 • De Oogappel - klim- en klauterheuvel
 • De Visitatie - zitnis, ruimte voor rust en communicatie
 • De Oogappel - aan de oever van de moerasvijver
 • De Visitatie - keermuur met gerecupereerde betontegels
 • De Visitatie - klauterparcours
 • De Visitatie - klimparcours
 •  
 •  
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Vrij gesubsidieerd onderwijs
  GO! onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Gerardstraat 16, 9040 Sint-Amandsberg
  Bisdomkaai 1, 9000 Gent

 • Opdrachtgever:

  Stad Gent i.s.m. Sint-Janscollege voor Basisschool De Visitatie & GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Leefschool De Oogappel.

 • Trefwoord:

  Speelplaats

 • Programma:

  Een groene avontuurlijke speelplaats voor basisschool De Visitatie. Speelnatuur op school voor Leefschool De Oogappel.

 • Oppervlakte:

  speelnatuur 220m², verharde speelplaats 640m2
  speelnatuur 830m², verharde speelplaats 570m2

 • Realisatiejaar:

  2010-2011


Speelnatuur op school in verdichte stadsomgevingen

Vanuit een sterke visie op de rol van de buitenruimte voor kinderen en schoolomgevingen, werken landschapsarchitecten van Fris in’t Landschap aan de vergroening van verschillende speelplaatsen in Gent. De buitenruimte speelt een belangrijke rol in het pedagogische klimaat van een school, en moet een uitdagende speelplek zijn, alsook een leerplek die de zinnen prikkelt, creativiteit stimuleert, natuurbeleving versterkt en aanzet tot beweging. Daarnaast moet de speelplaats ook rust en geborgenheid bieden aan kinderen die daar behoefte aan hebben. De speelplaats kan op die manier een inspirerende leeromgeving worden, die ingezet wordt om rond de eindtermen van bijvoorbeeld muzische vorming, wereldoriëntatie, Nederlands, lichamelijke opvoeding te werken.

De heraanleg vertrekt vanuit de creatie van verschillende zones. Voor de creatie van een uitdagende en verrijkende speelomgeving gebruiken de landschapsarchitecten reliëf, materialen (los en vast), vergroening, schaduw en natuurlijke elementen. Opmerkelijk hierbij is de participatieve aanpak van de landschapsarchitecten. Kinderen, ouders, leerkrachten, directie en poetspersoneel mogen mee dromen, denken en doen. Door iedereen van bij de planning, de bouw en het beheer te betrekken ontstaat een speelplaats die door iedereen gedragen wordt en die aan de specifieke behoeften van de school voldoet.

Basisschool De Visitatie

De heraanleg van de speelplaats voor Basisschool de Visitatie is gegroeid vanuit de wijkgerichte Brede School Sint-Amandsberg. De pedagogische begeleidingsdienst van de Stad Gent ondersteunde vijf Gentse scholen binnen deze dichtbevolkte wijk om plannen te maken voor een ‘groene en avontuurlijke speelplaats’. De Stad Gent financierde de opmaak van het participatietraject en het voorontwerp, terwijl de scholen zelf in staan voor het technisch ontwerp en de aanleg .

Voor de heraanleg maakte een deel van de verharde speelplaats plaats voor een zachte en reliëfrijke speelomgeving. Twee klim- en klauterheuvels delen de speelplaats in verschillende speelzones in: een zandspeelzone met boomstammenmikado, een klauterparcours, een zitkuil met bomencirkel en een amfitheater/buitenklas. Keermuren verstevigen delen van de ophoging. De leerlingen versierden samen met een kunstenares de uit gerecupereerde dallen opgebouwde keermuur. Eén schoolmuur werd omgevormd tot een natuurrijke wand met vlinderplanten in de plantenbak, een insektenhotel en nestkasten voor zwaluwen De zitnis en de zitbanken van boomstammen, zorgen voor ruimte voor rust en communicatie.

De bomen en struiken op de heuvels en het ingezaaide bloemenmengsel versterken de natuurlijke belevingswaarde van de speelplaats.

Leefschool de Oogappel

Op wandelafstand van de Sint-Baafskathedraal in hartje Gent ligt de Leefschool de Oogappel. De ommuurde schoolspeelplaats was deels verhard, en deels grasveld, waar men problemen had met stagnerend water. Het grasdeel maakte plaats voor een groene en avontuurlijke speelplaats.

De school wil een buitenruimte die meer is dan een plek waar kinderen tijdens de pauze ‘uitgelaten’ worden om dan weer braaf in de klas te zitten. Twee grote heuvels verdelen de speelplaats in verschillende zones. In de zandspeelzone is er ruimte voor fantasie en creatief spel. De heuvels zijn voornamelijk als klim- en klauterheuvels ingericht, met boomstammentrappen, een tunnel, een glijbaan, een zitnest en een wilgenhut. Hier ontwikkelen de kinderen hun motorische vaardigheden en zelfvertrouwen en leren ze hun grenzen verleggen. Eén heuvelflank werd omgetoverd tot amfitheater met vuurplek: ideaal voor de buitenklas, toneeltjes en schoolfeesten. Voor intiemere onderonsjes kunnen de kinderen in een vertelhoek terecht in de wilgenhut. De kippenren en de composthoop vormen een hoekje waar natuurbeleving centraal staat.

Ieder jaar opnieuw kunnen de leerlingen verder werken aan de uitbouw van de speelplaats door mozaïektegels te maken, wilgenhutten te bouwen, en de geplande waterspeelplaats in te richten. De groene speelplaats is nooit af…