Vensterschool 'Oosterpark' Groningen


Onix

Vensterschool 'Oosterpark' Groningen voorzijde van de school met verlichting (vergrote weergave in fotogalerij)

Foto's: Rob de Jong, SAPh

 • Vensterschool 'Oosterpark' Groningen voorzijde van de school met verlichting
 • Vensterschool 'Oosterpark' Groningen zicht op het gebouw en de vijver
 • Vensterschool 'Oosterpark' Groningen polyvalente ruimte
 • Vensterschool 'Oosterpark' Groningen gang
 • Vensterschool 'Oosterpark' Groningen groepsruimte
 • Vensterschool 'Oosterpark' Groningen groepsruimte
 •  
 •  
 •  
 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Gemeentelijk onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Oliemuldersweg 47, 9713 Groningen

 • Opdrachtgever:

  Gemeente Groningen

 • Programma:

  Kleuterschool, kinderdagverblijf, naschoolse opvang, bibliotheek, socio-culturele functies

 • Oppervlakte:

  1000m2


Spiraalvormig gebouw omhelst bomenpatio

De Vensterschool Oosterpark is een multifunctioneel gebouw waarin een kleuterschool en een kinderdagverblijf zijn ondergebracht als uitbreiding bij de bestaande Oosterparkschool. De nieuwbouw werd in het verlengde van de bestaande school ingeplant en ligt daardoor centraal in het park. Zo heeft de nieuwe school prachtige uitzichten op de parkomgeving en kon ook het bestaande speelparkje bewaard worden. Het nieuwe houten gebouw contrasteert sterk met het bestaande modernistische schoolgebouw in baksteen van Bouma. Beide gebouwen worden met elkaar verbonden door de bestaande pergola langs de vijver opnieuw in gebruik te nemen als ontsluiting van de nieuwbouw.

Het nieuwe gebouw bestaat uit een vloerplaat die als het ware rondom 3 monumentale bomen gevouwen is. De vloerplaat is op een aantal kolommen geplaatst en bevindt zich dus iets boven het maaiveld, waardoor de wortelstelsels van de bomen intact blijven. Rond deze bomen ontstaat een patio die zich, door de topografi e van het terrein, naar de vijver van het park opent. De peuterspeelplaats bevindt zich op deze plek aan het en is bereikbaar vanuit de patio door onder het gebouw door te lopen.

De vloerplaat loopt als een spiraal omhoog langs de bomen. Zo ontstaan er een aantal niveauverschillen die de verschillende ruimtes een eigen karakter geven. Zo kan iedere groep gebruikers haar eigen plek betrekken naargelang de behoefte. De continuiteit van de vloerplaat vermijdt een rigoureuze tweedeling tussen de begane grond en de verdieping. Beide verdiepingen lopen als het ware vloeiend in elkaar over door de continue circulatieruimte die trapsgewijs langs de patio omhoog draait en de diverse programmadelen aaneenschakelt. De verschillende ruimtes zijn ook bereikbaar via een aantal kortsluitingen in het gebouw zoals ondermeer de hellingsbaan door de patio. Het doorbreekt de dwingende route en maakt dat men op meerdere manieren de ruimtes kan betreden.

Aan het einde van de spiraalbeweging bevindt zich een daklandschap dat een adembenemende blik biedt op de buitenruimte. Het park, de vijver, de speelplaats, de patio, het interieur en de dak vloeien als een reeks opeenvolgende ruimtes samen tot één landschap. De afwisseling van gesloten en open vlakken in de gevel creëert besloten plekken en kadert interessante uitzichten. Vanaf de ingang krult een nieuw hek op speelse wijze om het vergrote schoolplein van beide schoolgebouwen en gaat vervolgens over in de gevel van de nieuwbouw. Zo maakt dit element deel uit van het totaalconcept en werd van de noodzaak een deugd gemaakt.

Door de transparante gevels is het park sterk aanwezig in het interieur. De ramen op verschillende hoogtes betrekken klein en groot op de parkomgeving. Door het gebruik van onbehandelde materialen, is het interieur letterlijk verbonden met haar omgeving. De creativiteit in materiaalgebruik en de maatvoering spreekt kleine kinderen onmiddellijk aan en versterkt de avontuurlijke route rond de patio.