BS 'Klavertje 4' Brussel


Belderbos-AAC-Vande Perre

 • Status:

  Realisatie

 • Onderwijs type:

  Gemeentelijk onderwijs

 • Onderwijsniveau:

  Basisonderwijs (kleuter + lager) (BO)

 • Adres:

  Groendreef 16, 1000 Brussel

 • Opdrachtgever:

  Stad Brussel

 • Programma:

  Verbouwing bestaande school, omgevingsaanleg, klassen, conciërgewoning, polyvalente zaal

 • Oppervlakte:

  2700m2

 • Aantal klassen:

  12 klassen


Architectuur als inzet voor een pedagogisch project

De innesteling van de school was een belangrijke zorg. Enerzijds zorgt de lineaire inplanting van het nieuwe gebouw in L-vorm voor een zekere geborgenheid en een veiligheidsgevoel tegen diefstal en vandalisme. Anderzijds geeft de gelaagde opbouw van de gevel het gebouw iets van een landschap dat in sedimentatielagen werd afgezet en opgebouwd en gebruikt wordt als metafoor voor de opvoeding van kinderen. Bovendien integreert het gebouw zich op die manier subtiel in zijn multiculturele omgeving.

Deze multiculturaliteit vormt een centraal thema. Het gebouw wil de kinderen helpen zich te interesseren voor het andere en het anders-zijn. De architecturale ruimte wil in zijn structuur het welzijn van de kinderen en alle andere gebruikers naar ‘het andere’ oriënteren en de gebruiker aanzetten tot de overgang van rechtlijnige gedachten naar een open geest. Daarom is geen enkele klas identiek aan een andere. Geen enkele muur staat haaks en ook de dimensies van de klassen variëren. Dit doorbreekt de strakke relatie die in het ex-cathedra onderwijs bestaat tussen leerlingen en leraar. In de nieuwe lokalen neigen de leerkrachten naar andere onderwijsvormen.

Het resultaat is een gebouw met ruimtes die tot de verbeelding spreken. Door de ruimte voluit te laten spelen in de gemeenschappelijke delen van de school zoals de traphal en de drie verdiepingen hoge inkomhal, wordt elke plaats een plek van betekenis. Nergens is deze school banaal of troosteloos.

Het multiculturele karakter van de plaats weerspiegelt zich tenslotte in de materiaalkeuze. Bakstenen worden opgestapeld tussen lange betonnen banden als een alluviale verharding in beton. De schoolmuren zijn ontworpen als zitbanken, met luifels ter bescherming tegen regen of zon. Deze horizontale opdelingen geven het gebouw bovendien een schaalelement op maat van het kind en zijn tegelijk zonnewering.
Binnen vormen de betonnen vloeren en muren een expressieve combinatie met de houten wanden en raamgehelen. Deze raampartijen met horizontale lamellen zijn tegelijk boekenkast, bergplaats en uitstalraam voor de klas. Naargelang ze gevuld zijn is er meer of minder inkijk in de klassen mogelijk.